Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tham gia - Slide 2

 • Trang tham gia - Slide 1

Tuyển dụng

Thông báo tuyển tư vấn

23. 07. 2021 Tuyển dụng

Giới thiệu chung:

Từ ngày 25/4/2019, Luật Thủy sản 2017 chính thức có hiệu lực, trong đó điều 10 quy định về đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, được hướng dẫn thực hiện trong Nghị định 26/2019/NĐCP ngày 8 tháng 3 năm 2019. Ngành thủy sản Việt Nam cần phải hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật về đồng quản lý nhằm thực thi Luật Thủy sản, và đóng góp xây dựng và thực hiện chương trình phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030. 

Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương”, do MCD đê xuất đã được được Ocean 5 nhất trí tài trợ thông qua Tổ chức các nhà tư vấn từ thiện Quỹ Rockerfellor (RPA) và đã được phê duyệt theo quyết định số 85/QĐ-LHHVN ngày 08 tháng 02 năm 2021 và được thống nhất tổ chức thực hiện qua công văn 231/TCTS-BTPTNL (Tổng cục Thủy sản) ngày 25 tháng 02 năm 2021.

 Mục tiêu của dự án nhằm thực hiện và mở rộng quy mô thực hành đồng quản lý trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực duyên hải miền Trung của Việt Nam (bao gồm các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định) và hỗ trợ năng lực cho các đối tác cấp Trung ương xây dựng và hoàn thiện chương trình quốc gia bảo vệ và phát triên nguồn lợi thủy sản (2021-2030) và hướng dẫn kỹ thuật đồng quản lý góp phần cải thiện và phát triển nghề cá bền vững.

Nhằm hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả dự án trong thực hành Đồng quản lý (ĐQL) trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NLTS), MCD cần tuyển Nhóm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp hỗ trợ thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

 • Hỗ trợ tư vấn, tập huấn tăng cường năng lực thúc đẩy thực hành ĐQL trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho các nhóm nòng cốt cấp quốc gia và địa phương
 • Hỗ trợ xây dựng khung dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật quốc gia về ĐQL trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản từ kinh nghiệm và thực hành tại khu vực duyên hải Miền Trung.
 • Hỗ trợ thúc đẩy tham vấn kỹ thuật (i) Khung dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật quốc gia Đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và (ii) Tài liệu tâp huấn nhóm nòng cốt thực hành ĐQL tại khu vực duyên hải Miền Trung.

Nội dung hoạt động và phạm vi công việc:

 • Thời gian thực hiện: tháng 08/2021
 • Địa điểm thực hiện: Hà Nội và các tỉnh lựa chọn.
 • Nội dung chi tiết:

Nhóm Chuyên gia được mời làm tư vấn sẽ làm việc và phối hợp chặt chẽ cán bộ chuyên môn Trung tâm MCD và đối tác để triển khai các hoạt động sau:

(i) Dự thảo khung Hướng dẫn kỹ thuật (bao gồm đề xuất các tiêu chí đánh giá) hỗ trợ thực hành ĐQL tại các khu vực dự án lựa chọn;

 (ii) Hỗ trợ thúc đẩy, tham vấn kỹ thuật khung Hướng dẫn kỹ thuật quốc gia về Đồng quản lý và tài liệu hướng dẫn thực hành ĐQL

(iii) Tập huấn/tăng cường năng lực, thúc đẩy cho các cán bộ nòng cốt cấp quốc gia và địa phương về đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển NLTS tại các khu vực dự án lựa chọn

Sản phẩm yêu cầu:

– 01 Bộ khung hướng dẫn kỹ thuật quốc gia (bao gồm đề xuất các tiêu chí đánh giá) về đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển NLTS sử dụng kinh nghiệm và thực hành tại khu vực duyên hải Miền Trung.

– 01 Bộ tài liệu tập huấn hướng dẫn nhóm nòng cốt thực hành đồng quản lý trong bảo vệ và PTNLTS tại khu vực duyên hải Miền Trung.

– Tham gia thực hiện 01 khóa tập huấn và 01 cuộc họp tham vấn kỹ thuật.

Yêu cầu đối với Tư vấn:

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Nhớm tư vấn chuyên gia có trình độ học vấn (thạc sỹ trở lên) về các chuyên ngành: kinh tế thủy sản, sinh học và nguồn lợi, quản lý thủy sản bền vững (bao gồm đồng quản lý bảo vệ NLTS);
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và hiểu biết về các chính sách/quy định liên quan bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (bao gồm đồng quản lý, quản lý khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản v.v.)
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm trong tổng hợp, phân tích số liệu và viết các tài liệu, bài trình bày kỹ thuật về Đồng quản lý
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa.
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Cam kết và đáp ứng hoàn thành các sản phẩm tư vấn theo yêu cầu đúng thời hạn

Thời hạn với tư vấn:

Nhóm chuyên gia Tư vấn nộp hồ sơ CV và các thông tin theo yêu cầu trước ngày 02/08 /2021.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)

Địa chỉ: Phòng 3104, tòa nhà 34T, Trung hòa Nhân chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Xuân Hữu – Cán bộ chương trình

E-mail: nxhuu@mcdvietnam.org 

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh