Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Các trang khác - Slide 1

 • Cac trang khac - Slide 2

Con tàu tri thức

MCD khuyến khích sử dụng các thông tin và kiến thức làm nền tảng khoa học và hỗ trợ nghiên cứu liên quan quản lý tài nguyên vùng bờ, phát triển sinh kế bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

 Chúng tôi phối hợp với các nhà khoa học, chuyên gia, các tổ chức và cộng đồng địa phương xây dựng và thực hiện các nghiên cứu ứng dụng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và quan tâm ưu tiên của địa phương và tổ chức.

 Các hoạt động:

 • Cộng tác với các nhà khoa học, chuyên gia và các tổ chức trong việc phát triển và thực hiện các hoạt động của chương trình tại vùng dự án.
 • Hỗ trợ chuyên gia cũng như sinh viên trong các nghiên cứu về bảo tồn biển, quản lý nguồn tài nguyên ven biển, phát triển xã hội và sinh kế bền vững tại khu vực dự án.
 • Tổng hợp và tài liệu hoá các bài học thực tiễn và nâng cao kinh nghiệm để có thể ứng dụng và phổ biến rộng rãi trong tương lai.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan (hồ sở cộng đồng, hồ sơ nguồn lợi) và các thông tin khác.
 • Tham gia và đóng góp các bài viết tham luận tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
 • Tăng cường trao đổi thông tin và mở rộng quan hệ hợp tác với các mạng lưới khoa học, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước theo các lĩnh vực/ hoạt động liên quan.
 • Một website để trao đổi, tổng hợp các bài học, kinh nghiệm do MCD và các đối tác thực hiện:  http://mpavietnam.net/

Các đối tác chính:

 • Trung tâm Nghề Cá Thế Giới (WorldFish Center)
 • Nhóm nghiên cứu quốc tế (ODG), Đại học East Angelia (Anh)
 • Đại học tổng hợp Sydney (Úc)
 • Mạng lưới công bằng Nghề cá Đông Nam Á (SEAFish)
 • Trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn (MERC), Đại học sư phạm Hà nội
 • Trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển (CERED)
 • Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER)
 • Viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường (IMHE)
 • Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản (RIA 1, RIA 3)
 • Trường khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà nội
 • Đại học Nha Trang
 • Đại học Nông nghiệp Hà nội
 • Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội

Trả lời

Your email address will not be published.

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh