Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

25. 07. 2019 0 Comment

Nhằm tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi những cách làm tốt, và góp phần thúc đẩy quá trình lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các địa phương được hiệu quả hơn. Ngày 25/8/2014, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đã phối hợp cùng các Sở ban ngành có liên quan của 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng và UBND Huyện Hoằng Hóa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm “Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện và xã” tại Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Chuỗi hoạt động Tham quan mô hình Đồng quản lý LMMA Cù Lao Chàm và Chia sẻ kinh  nghiệm quản lý LMMA/MPA dựa trên Tiếp cận Hệ sinh thái (EAFM) và Tăng cường hợp tác mạng lưới LMMA/MPA Khu vực miền Trung Việt Nam

Chuỗi hoạt động Tham quan mô hình Đồng quản lý LMMA Cù Lao Chàm và Chia sẻ kinh nghiệm quản lý LMMA/MPA dựa trên Tiếp cận Hệ sinh thái (EAFM) và Tăng cường hợp tác mạng lưới LMMA/MPA Khu vực miền Trung Việt Nam

16. 07. 2019 0 Comment

Hoạt động thăm quan mô hình đồng quản lý LMMA Cù Lao Chàm có sự tham gia của 44 đại biểu đại diện các tổ chức, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp tại Bình Định. Tại khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm, các đại biểu được thăm quan mô hình đồng […]

Tập huấn nâng cao năng lực: Xây dựng Sơ đồ Thị trường và Sáng kiến Sinh kế cho các Hợp tác xã nuôi tôm Cà Mau

Tập huấn nâng cao năng lực: Xây dựng Sơ đồ Thị trường và Sáng kiến Sinh kế cho các Hợp tác xã nuôi tôm Cà Mau

21. 06. 2019 0 Comment
Tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ nhóm nuôi tôm tại Cà Mau (Dự án GRAISEA 2.0)

Tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ nhóm nuôi tôm tại Cà Mau (Dự án GRAISEA 2.0)

07. 06. 2019 0 Comment
Hướng dẫn Thực hiện Quy định và Tham vấn Kế hoạch hành động  Thực hiện Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thủy sản  nhằm giảm Khai thác Thủy sản bất hợp pháp

Hướng dẫn Thực hiện Quy định và Tham vấn Kế hoạch hành động Thực hiện Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm giảm Khai thác Thủy sản bất hợp pháp

06. 06. 2019 0 Comment

Hội thảo do Tổng cục Thủy sản và Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của đại biểu đến từ nhiều bên, bao gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Biển và Hải […]

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh