Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO NHÓM NÒNG CỐT VẬN HÀNH BẪY RÁC VÀ CỘNG ĐỒNG

27. 09. 2023 Tin tức

Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng” và xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại địa phương cần nâng cao hiểu biết, nhận thức và kỹ năng về thu gom, phân loại, xử lí rác thải, áp dụng Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế và về vận hành bảo trì bẫy rác trên sông, Trung tâm MCD phối hợp với UBND các xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc – Nam Định) và Giao Hương (Giao Thủy – Nam Định) tổ chức chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho nhóm nòng cốt và cộng đồng vào ngày 22 và 23/09/2023.

Ảnh Ban tổ chức chuỗi hoạt động tại Giao Hương

Chuỗi hoạt động được tổ chức với sự tham gia của trên 200 người bao gồm tòan thể các nhóm nòng cốt và đại diện cộng đồng nhân dân xã Mỹ Tân và Giao Hương với các nội dung cả lý thuyết và thực hành. Các đại biểu được học tập các kiến thức và kỹ năng, và thảo luận về thúc đẩy hành động của các cá nhân và hộ gia đình để tăng cường hiệu quả thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt áp dụng 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế), giảm phát thải rác và giảm ô nhiễm nhựa. Đồng thời, ý nghĩa của bẫy rác và quy trình vận hành và bảo dưỡng các bẫy rác trên sông cũng được phổ biến rộng rãi tới cộng đồng địa phương, qua đó đã góp phần tăng cường sự quan tâm, nhận thức và huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng địa phương trong quản lý, vận hành và duy trì bẫy rác, góp phần tăng cường hiệu quả thu gom rác trên dòng chảy và giảm rác thải nhựa ra biển.

Ảnh hoạt động thực hành có sự tham gia tại Mỹ Tân

Song song với các nôi dung được trình bày và thực hành là các hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường, tái sử dụng và chế tác rác thải. Đặc biệt trong chuỗi hoạt động có các tiết mục văn nghệ do chính người dân địa phương trình diễn để lồng ghép tuyên truyền, lan tỏa các nội dung liên quan đến quản lý tốt hơn rác thải rắn và giảm rác thải nhựa tại địa phương.

Ảnh hoạt động trưng bày và tiết mục văn nghệ tại Giao Hương

Chuỗi hoạt động được tổ chức cũng góp phần hưởng hứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2023 được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại văn bản số 7294/BTTMT-TTT và Kế hoạch số 123/KH-UBND của UBND tỉnh Nam Định.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh