Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tham gia - Slide 2

 • Trang tham gia - Slide 1

Việc làm

Tuyển chuyên gia tư vấn Đánh giá, giám sát rạn san hô và nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự án các tỉnh duyên hải miền Trung (Bình Định, Quảng Nam và Khánh Hòa)

14. 03. 2023 Việc làm

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương” do MCD thực hiện, được Ocean 5 tài trợ thông qua Tổ chức các nhà tư vấn từ thiện Quỹ Rockerfellor (RPA). Năm 2023 nhằm tăng cường năng lực cho các tổ đồng quản lý, chia sẻ kinh nghiệm thực hành trong giám sát san hô và nguồn lợi thủy sản (NLTS), MCD mời chuyên gia tư vấn hướng dẫn kỹ thuật nhóm nòng cốt địa phương và thực hiện khảo sát đánh giá rạn san hô và NLTS tại khu vực dự án; tổng hợp báo cáo các kết quả theo các mục tiêu và nội dung như sau:

I. Mục tiêu mời chuyên gia tư vấn

 • Hướng dẫn các thành viên trong tổ cộng đồng tham gia thực hiện đồng quản lý (ĐQL) trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NLTS) và cán bộ Chi cục Thủy sản về phương pháp đánh giá, giám sát rạn san hô
 • Khảo sát, giám sát chất lượng san hô tại các khu vực đã giao quyền quản lý cho tổ cộng đồng: xã Tam Tiến (Quảng Nam); xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, và phường Ghềnh Ráng (Quy Nhơn, Bình Định); và xã Vạn Hưng (Khánh Hòa).
 • Tổng hợp tài liệu hóa phương pháp và chia sẻ kinh nghiệm thực hành, kết quả đánh giá rạn san hô và NLTS tại khu vực dự án.

II. Nội dung

1.  Thời gian và địa điểm

 • Ngày 18-22/04/2023: Xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, phường Ghềnh Ráng (tỉnh Bình Định)
 • Ngày 16-18/05/2023: Xã Tam Tiến (tỉnh Quảng Nam)
 • Ngày 07-10/06/2023: Xã Vạn Hưng (tỉnh Khánh Hòa)

2. Mô tả công việc

 • Phối hợp MCD lập kế hoạch hoạt động chi tiết, chuẩn bị tài liệu và thông tin tập huấn về phương pháp giám sát, đánh giá san hô và nguồn lợi thủy sản
 • Phối hợp MCD và đối tác  hướng dẫn thực hành giám sát rạn san hô và thực hiện hoạt động giám sát và đánh giá cập nhật sức khỏe rạn san hô và hiện trạng NLTS tại Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Định

 • Báo cáo tổng hợp và chia sẻ kinh nghiệm thực hành và tài liệu hóa kết quả dự án

3. Thời gian chuyên gia

Từ ngày 1/4/2023-15/7/2023

4. Kết quả, sản phẩm cụ thể

 • 01 buổi tập huấn cho nhóm nòng cốt địa phương bao gồm thành viên tổ cộng đồng và cán bộ CCTS tại xã Tam Tiến (Quảng Nam), xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, phường Ghềnh Ráng (Bình Định), và xã Vạn Hưng (Khánh Hòa);
 • 03 đợt giám sát rạn san hô tại các khu vực dự án thuộc các điểm khảo sát của 03 tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Định; 03 Báo cáo giám sát rạn san hô & NLTS tại xã Tam Tiến (Quảng Nam), và xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, phường Ghềnh Ráng (Bình Định), và xã Vạn Hưng (Khánh Hòa);
 • 01 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát rạn san hô & NLTS của 03 tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Định giai đoạn 3 năm thực hiện dự án (2021, 2022, và 2023)
 • 01 Bộ tài liệu tập huấn hướng dẫn giám sát san hô & NLTS, phân tích, viết báo cáo và 01 bài trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm và kết quả tại hội thảo cuối kỳ dự án

5. Yêu cầu đối với chuyên gia

 • Tư vấn chuyên gia có trình độ học vấn (thạc sỹ trở lên sẽ được ưu tiên) về các chuyên ngành: sinh học và nguồn lợi, quản lý tài nguyên và môi trường, thủy sản
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và hiểu biết về phương pháp đánh giá rạn san hô và nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng.
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm tổng hợp, phân tích số liệu và báo cáo kỹ thuật đánh giá san hô và nguồn lợi thủy sản
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận và tài liệu hóa.
 • Có kỹ năng hướng dẫn các nhóm cộng đồng và giao tiếp hiệu quả
 • Cam kết và đáp ứng hoàn thành các sản phẩm tư vấn theo yêu cầu đúng thời hạn

6. Thời hạn nộp hồ sơ đối với tư vấn

Chuyên gia Tư vấn nộp hồ sơ CV và các thông tin theo yêu cầu trước ngày 25/3/2023.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)

Địa chỉ: Phòng 3104, tòa nhà 34T, Trung hòa Nhân chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Mai Hương – Cán bộ dự án

E-mail: nmhuong@mcdvietnam.org

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh